Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά για την προμήθεια βιβλίων – συγγραμμάτων σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και έως του ποσού των ευρώ (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.

Για περισσότερες πληροφοφίες δείτε την πρόσκληση