Mε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1st Integrity Forum, το πρώτο φόρουμ ακεραιότητας που έγινε στην Ελλάδα και διοργανώθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας με αφορμή την 9η Δεκεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, με κεντρικό θέμα «Ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς»

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις σε τρεις κύκλους θεματικών συζητήσεων με επίκεντρο τη σημασία της Διαφάνειας για τη ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών ως βασικού πυλώνα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της πανδημίας. Οι βασικές εισηγήσεις εστίασαν σε θέματα όπως η σημασία των προγραμμάτων αναθέρμανσης της οικονομίας, η εγκαθίδρυση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στη δημόσια διοίκηση, η ρύθμιση του “Lobbying”, η ενσωμάτωση της Οδηγίας για τους “whistleblowers”, καθώς και οι προκλήσεις στις πολιτικές Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το Φόρουμ παρακολούθησαν περισσότερα από 900 υψηλόβαθμα στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δήμων και Περιφερειών, της Κοινωνίας των Πολιτών, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Ανεξάρτητων Αρχών.

Ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Άγγελος Μπίνης κήρυξε την έναρξη των εργασιών παρουσιάζοντας το έργο της Αρχής και σημειώνοντας ότι «σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς και μία ακόμα ευκαιρία για να δουλέψουμε όλοι μαζί για ενισχύσουμε τους μηχανισμούς ακεραιότητας και λογοδοσίας στη χώρα μας. Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε η ΕΑΔ, ώστε να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες των πολιτών, να καταγράψουμε τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες τους στον απόηχο δύο σημαντικών κρίσεων, της οικονομικής και της πανδημίας, προκειμένου να υλοποιήσουμε πολιτικές και δράσεις που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκτηση και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημόσιους και τους κυβερνητικούς θεσμούς».

Εισαγωγικούς χαιρετισμούς απηύθυναν:

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, ο οποίος αναφερόμενος στη σχέση πολιτών – πολιτικής είπε χαρακτηριστικά «Επιτρέψτε μου να πω ότι κατά την άποψή μου η εμπιστοσύνη είναι μια από τις κύριες παραμέτρους που προσδιορίζουν την απόσταση στις σχέσεις πολιτών- πολιτικής και σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και την ποιότητα της Δημοκρατίας. Η χαμηλή εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα (στους πολιτικούς ή τους θεσμούς ή και στα δύο) υποδεικνύει ότι κάποιο ή κάποια από τα συστατικά του στοιχεία λειτουργεί αναποτελεσματικά ή εσφαλμένα. 

Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, θα ήθελα να σας καλέσω όλους σε έναν κοινό προβληματισμό.  Η διαφθορά πολλές φορές δεν είναι τίποτε άλλο από την άμυνα, την αντίδραση ή καλύτερα, την «εκδίκηση» του πολίτη σε ένα κράτος που δεν εμπιστεύεται. Οι φιλοσοφικές αναζητήσεις και συζητήσεις περί ακεραιότητας όμως δεν είναι ουτοπικές. Υπάρχουν χώρες – κυρίως στην βόρεια Ευρώπη- που κατάφεραν να εμπεδώσουν μία τέτοια αντίληψη στις κοινωνίες τους. Και όπως έχω πει σε συνεντεύξεις και ομιλίες μου, η μοναδική λύση είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος και να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες. Άλλο τρόπο δεν έχουμε από την εγρήγορση και την γενναιότητα στις αποφάσεις μας. Έτσι μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο – διά του έθους, δηλαδή της συνήθειας – να χαιρόμαστε με το να είμαστε ακέραιοι. Να επιδιώκουμε την ευημερία, την παραγωγή πλούτου, την ποιότητα ζωής, την απόλαυση μιας ευχάριστης καθημερινότητας μέσα από έναν έντιμο βίο».

Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι «Δεν βρέθηκε απλά χώρος για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο επιτελικό κράτος, καθώς αυτός ήταν ο αναγκαίος ζωτικός χώρος δημοκρατίας, ο οποίος αναγκαστικά θα έπρεπε να αποδοθεί στη διαφάνεια και την ακεραιότητα. Το πρώτο βήμα ήταν να εγκατασταθεί ο θεσμός εκείνος, ο οποίος θα λειτουργούσε ως θεματοφύλακας για τη διαφάνεια και τη δημοκρατία, γιατί η πραγματικότητα ήταν ενόσω όλοι αποδεχόμαστε ότι η διαφάνεια και η ακεραιότητα αποτελούν ένα στοιχεία δομικό της δημοκρατίας χωρίς το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει μια γνήσια και ακέραια δημοκρατία, τα μέσα που υιοθετούμε δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικά, ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το «τέρας» της διαφθοράς το οποίο μας κατατρέχει από δεκαετίες. Άρα η αναγκαία λογοδοσία και ο έλεγχος είναι ένα στοιχείο για να μπορέσει να επιβιώσει η οποιαδήποτε νέα μορφή διακυβέρνησης. Για την ίδρυση της ΕΑΔ αξιοποιήσαμε καλές πρακτικές του εξωτερικού, οι οποίες τεκμηριωμένα κατατείνουν στην καταπολέμηση των παθογενειών που ταλανίζουν τη διοίκηση, με σκοπό να εμπεδώσουμε ένα αίσθημα εμπιστοσύνης απέναντι στους πολιτειακούς θεσμούς. Στην πράξη η δομική αυτή μεταρρύθμιση εφαρμόστηκε αμέσως. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εγκαταστάθηκε απορροφώντας πολλούς και ετερόκλιτους μηχανισμούς ελέγχου και κατέστη πλήρως λειτουργική σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων αυτών σε μία ισχυρή και ενιαία Αρχή ήταν η ειδοποιός διαφορά, που έδωσε ορατότητα και αποτελεσματικότητα στις δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ο κ. Αθανάσιος Μπούρας, Αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο της Αρχής, που αποτυπώνεται στις δύο Εκθέσεις που έχουν ήδη κατατεθεί στην Επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας και τόνισε τη στενή συνεργασία που έχει με τη Διοίκηση και τα στελέχη της ΕΑΔ και στο πλαίσιο της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής για τον έλεγχο του Πόθεν Εσχες.

«Ενδυναμώνοντας τη σχέση πολιτών – θεσμών»

Στην Κεντρική συζήτηση με θέμα «Ενδυναμώνοντας τη σχέση πολιτών – θεσμών» συμμετείχαν με τοποθετήσεις τους:

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων «Στο Υπουργείο Οικονομικών, την τελευταία διετία, υλοποιήσαμε και προωθούμε μία σειρά ενεργειών και δράσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και τη θεμελίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, ενσωματώθηκε, στην ελληνική έννομη τάξη, η Ενωσιακή νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, δημοσιεύθηκε ο εθνικός κατάλογος, ο οποίος περιλαμβάνει τις ιδιότητες όσων άσκησαν ή ασκούν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα στην Ελλάδα κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για τα πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα, διαμορφώθηκε και υλοποιείται, με τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην εφαρμογή, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς 2022-2025, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Επιπλέον, δρομολογείται και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1153, με στόχο τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων. Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών συμμετέχει, με ισχυρή θέση, στον δημόσιο διάλογο, σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ως συν-διαμορφωτής των εξελίξεων, αφήνοντας οριστικά πίσω τη θέση του αμέτοχου παρατηρητή. Με προσήλωση και σκληρή δουλειά, συνεχίζουμε τη χάραξη εθνικής πολιτικής τομέα καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας».

 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας έκανε λόγο για τη σημαντική βελτίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς της ελληνικής Δικαιοσύνης τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «Κύριο συστατικό για την εμπέδωση της Διαφάνειας είναι η Δικαιοσύνη. Είναι το αίσθημα της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς της, οι οποίοι εξασφαλίζουν την τήρηση των Κανόνων Δικαίου». Επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια «η Δικαιοσύνη, σταθερά, αποκαθιστά το κύρος της», κάτι που αποτυπώνεται, άλλωστε στις διεθνείς εκθέσεις για το εθνικό σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Τσιάρας: Το επίπεδο της αντίληψης για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης έχει αυξηθεί πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 55% των πολιτών εκλαμβάνουν το επίπεδο της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης ως καλό ή πολύ καλό, ποσοστό που αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος (53%).Η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων αυξήθηκε στο 61% έναντι 53% την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που αποτυπώνει τη συμβολή της Δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια στη βελτίωση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος. Παράλληλα ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στις σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία δύο χρόνια στην κατεύθυνση της εμπέδωσης της Διαφάνειας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης, εξήρε τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην εφαρμογή του σχεδίου του Επιτελικού Κράτους το οποίο χαρακτήρισε μία τεράστια θεσμική κατάκτηση η οποία αποδέσμευσε πολιτικές δυνάμεις προκειμένου αυτές με τη σειρά τους να χαράξουν μία αποτελεσματική στρατηγική. Παράλληλα, ανέφερε ως βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης την καταπολέμηση της διαφθοράς, αναφέροντας ως παράδειγμα προς αποφυγή την πρακτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ να στοχοποιεί πολιτικούς αντιπάλους και να κατασκευάζει σκευωρίες, πρακτική που καταβαράθρωσε τη χώρα μας σε όλους τους διεθνείς δείκτες καταπολέμησης της διαφθοράς. Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα εκπαίδευσης Εσωτερικών Ελεγκτών και Συμβούλων Ακεραιότητας που υλοποιήθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με τους πρώτους 50 επιτυχόντες να έχουν ήδη τοποθετηθεί στις μονάδες τους.

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κα. Σοφία Βούλτεψη αναφερόμενη στο φαινόμενο της Διαφθοράς είπε χαρακτηριστικά «Η Λερναία Ύδρα της διαφθοράς καταπίνει κάθε χρόνο θηριώδη ποσά που αφαιρούν δημόσιους πόρους, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών και προκαλώντας έναν γενικό μιθριδατισμό. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, βαθιά ριζωμένο, που καταλαμβάνει και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι εύκολος αυτός ο πόλεμος. Και ούτε θα κερδηθεί εύκολα ή στο άμεσο μέλλον. Θα χρειαστεί να δοθούν πολλές ακόμη αιματηρές μάχες έως ότου αλλάξει μια εδραιωμένη πεποίθηση μηδενικής ανοχής στη διαφθορά, έως ότου ηττηθεί αυτή η αντικοινωνική συμπεριφορά. Θα ήταν αστείο να ισχυριστούμε πως η διαφθορά έχει πολεμηθεί και έχει εξαφανιστεί λόγω της επικράτησης του ενός ή του άλλου πολιτικού συστήματος ή ιδεολογίας. Η προπαγάνδα περί ακεραιότητας εκείνων που ανήκουν σε συγκεκριμένη ιδεολογία υπονομεύει αυτήν καθαυτή την προσπάθεια να πείσουμε υπέρ της αξίας της ακεραιότητας και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του λαού στους κρατικούς θεσμούς. Οι δηλώσεις περί «ηθικού πλεονεκτήματος» συγκεκριμένων πολιτικών παρατάξεων υπονομεύει στην πράξη την εμπιστοσύνη των πολιτών και τον αγώνα κατά της διαφθοράς που πρέπει να είναι συλλογικός».

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Ρογκάκος από τον ΑΝΤ1

«Μεταναστευτικό, ΜΚΟ & Διαφάνεια»

Στη θεματική «Μεταναστευτικό, ΜΚΟ & Διαφάνεια» συμμετείχαν με τις εισηγήσεις τους:

Ο κ. Ευάγγελος Κωνσταντίνου, Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ο οποίος σημείωσε ότι «Με την ίδρυση της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων και τη θεσμοθέτηση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου το 2020, δημιουργήθηκε ένα νέο Μητρώο καταγραφής των Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα Μετανάστευσης στην Ελλάδα, ενώ για πρώτη φορά θεσπίστηκε και Μητρώο Μελών ΜΚΟ το 2020. Μιας Ειδικής Γραμματείας που δεν δημιουργήθηκε, όπως υποστήριξαν αρκετοί, «για να ενισχυθεί περαιτέρω η γραφειοκρατία στον τομέα της Μετανάστευσης, καθώς και για να προστατευτεί το κοινωνικό σύνολο και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες». Ο κ. Κωνσταντίνου συνέχισε λέγοντας «Ακριβώς, λοιπόν, για τον λόγο αυτό ενσωματώσαμε νέες δικλίδες ασφαλείας στη διαδικασία εγγραφής των ΜΚΟ ενώ προβλέφθηκε για πρώτη φορά η καταγραφή των μελών τους. Παρά λοιπόν τις συνεχείς διαμαρτυρίες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα διεθνή φόρα, κανένας φορέας που πληρούσε τις προϋποθέσεις που τέθηκαν δεν αποκλείστηκε από την εγγραφή του στο Μητρώο του ΥΜΑ, ακόμα και οι πρόσφατα ιδρυθείσες, ενώ, στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειώσουμε κάτι που τεχνηέντως πολλοί αποφεύγουν να αναφέρουν: η απορριπτική απόφαση δε στερεί από κανέναν φορέα τη δυνατότητα εγγραφής του, δεδομένου ότι την αμέσως επόμενη ημέρα μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση και να επιτύχει την εγγραφή του - χωρίς μάλιστα κανέναν περιορισμό στο δικαίωμα επανυποβολής της αίτησης. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να σημειώσω ότι μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί ο αρχικός έλεγχος περίπου 6000 αιτήσεων του Μητρώου Μελών ΜΚΟ και φιλοδοξούμε μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022 να έχουμε μειώσει σημαντικά το χρόνο επεξεργασίας των αιτημάτων. Παράλληλα έχουν εγγραφεί στο Μητρώο των ΜΚΟ 53 φορείς, 29 βρίσκονται στην Α’ και 26 στη Β’ φάση. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, 115 Οργανώσεις έχουν απορριφθεί και αρκετές έχουν επανυποβάλλει αιτήσεις».

Η κα Beate Gminder, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Ευρωπαϊκής Επιτροπής DG Home η οποία τόνισε ότι ‘’Από την πλευρά της Επιτροπής, είναι απαραίτητο να οικοδομηθεί και να διατηρηθεί μια δυναμική και ευημερούσα κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη. Για να το επιτύχουμε αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ των εθνικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, να προωθήσουμε τον εθελοντισμό και να βελτιώνουμε συνεχώς το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση ενός διαφανούς και ανεξάρτητου περιβάλλοντος για την ίδρυση και λειτουργία οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ».

Ο κ. Δημήτρης Καιρίδης, Βουλευτής ΝΔ και Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο οποίος σημείωσε ότι « Στη διαχείριση του προσφυγικού κεντρικό ρόλο έχουν διαδραματίσει οι ΜΚΟ, για μια σειρά από λόγους. Ταυτόχρονα, το ζήτημα βρέθηκε στην κορυφή της επικαιρότητας και άρα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης. Ανάμεσα στην "πίεση" των μεν και της δε, η κυβέρνηση και η κρατική πολιτική προσπάθησαν να ισορροπήσουν μεταξύ της ανάγκης προστασίας των συνόρων και σεβασμού της κρατικής κυριαρχίας από τη μια και του σεβασμού του ανθρωπιστικού δικαίου από την άλλη».

Ο κ. Νίκος Κέμος, Πρόεδρος Δ.Σ της ΜΚΟ Praksis τόνισε ότι «Το σωματείο PRAKSIS έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων και ιατρικών δράσεων, προσφέροντας υπηρεσίες σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η ενασχόληση της PRAKSIS με ζητήματα διαφάνειας & λογοδοσίας ξεκινά από τη δημιουργία της, το 2004, με δεσμεύσεις για αναλυτικούς απολογισμούς δράσης, οικονομική διαφάνεια και ορθή διαχείριση. Πιστεύουμε στην συνεργασία κράτους, ιδιωτικού τομέα και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Επιδιώκουμε ένα σταθερό πλαίσιο διαβούλευσης με το κράτος με σκοπό να αξιοποιείται η εμπειρία μας. Πέρα από τους οικονομικούς ελέγχους των προγραμμάτων που υλοποιούμε, επιθυμούμε τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου που επιφέρουν»

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Σουλιώτης από την εφημερίδα Καθημερινή και την ΕΡΤ

«Integrity summit»

Η τελευταία θεματική με τίτλο «Integrity summit» ανταλλάχτηκαν απόψεις μεταξύ στελεχών των ελεγκτικών φορέων για θέματα όπως, τα νέα δεδομένα και οι διεθνείς τάσεις στη μετά covid 19 εποχή, ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών αλλά και η ανάπτυξη και ενδυνάμωση των μηχανισμών πρόληψης και εντοπισμού φαινομένων απάτης και διαφθοράς.

Η κα. Βέρα Μαρμαλίδου, Πρόεδρος του IIA Greece και Μέλος ΔΣ του ECIIA μίλησε για τα “data analytics” και πως συμβάλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, στην αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, ισχυροποιώντας το στη βάση της αντικειμενικότητας, της ακεραιότητας και της πληρότητας. Επίσης εξήγησε τι είναι το continuous auditing και γιατί η σύνδεση με την ακεραιότητα γίνεται προφανής, καθώς με το Continuous Auditing, εκτός από τη διάσταση της ποσότητας των δεδομένων που αναλύονται και οδηγούν σε καθολικά συμπεράσματα, καλύπτεται πλέον και η χρονική διάσταση. Τέλος μίλησε για πολλές οδηγίες, πλαίσια και βοηθήματα που διαθέτει το ΙΙΑ και το COSO προς ενίσχυση της ακεραιότητας καθώς για το σκοπό του Anti-Fraud collaboration που συμμετέχει το IIA με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως το National Association of Corporate Directors (NACD).

O κ. Χαράλαμπος Ξύδης, Πρόεδρος του ACFE Greece, παραπέμποντας σε πρόσφατες διεθνείς έρευνες από το ACFE Global, τόνισε την σαφή και καταγεγραμμένη τάση αύξησης των κρουσμάτων απάτης παγκοσμίως και σε συγκεκριμένες μορφές της όπως Cyberfraud, social engineering, payment fraud, identity theft, που συνδέονται και ευνοούνται από το περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Επίσης υποστήριξε πως η επόμενη ημέρα θα είναι γεμάτη από προκλήσεις και οι επιχειρήσεις / οργανισμοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της απάτης αναπτύσσοντας ή εξελίσσοντας τα anti-fraud προγράμματα τους, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση ευαισθητοποίησης του προσωπικού τους, στην αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου απάτης και στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και εργαλείων.  Ακολούθως, αναφέρθηκε στην σημασία των διεθνών προτύπων ISO 37001 (Anti-bribery Management Systems) και 37301 (Compliance Management Systems) τονίζοντας την συμβολή τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και την ιδιαίτερη σημασία τους στην διαμόρφωση μιας κουλτούρας ηθικής και ακεραιότητας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις» .

O κ. Ευάγγελος Τσεκρέκος, Πρόεδρος Δ.Σ Σύνδεσμος Επαγγελματικών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), αναφερόμενος στην Κανονιστική Συμμόρφωση και τους τομείς που δραστηριοποιείται ανέφερε ότι «Κατά τη γνώμη μου, η διαφθορά συνδέεται με «στρεβλή» νοοτροπία, προβληματική κουλτούρα, δυσλειτουργία των θεσμών και προβληματική εφαρμογή των νόμων/κανονισμών. Η Κανονιστική Συμμόρφωση/Compliance δραστηριοποιείται σε αυτούς ακριβώς τους τομείς, με θετικό τρόπο. Συμβάλλει στη δημιουργία σωστής νοοτροπίας και κουλτούρας, υποστηρίζει τους θεσμούς και ενισχύει τους μηχανισμούς εφαρμογής του κανονιστικού και δεοντολογικού πλαισίου. Ειδικότερα: Βρισκόμαστε, πλέον, στην εποχή στην οποία, oι παράγοντες που απαρτίζουν το ESG περιβάλλον, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από Τράπεζες, εποπτικές αρχές, μετόχους, επενδυτές, πελάτες/συνεργάτες. Η Κανονιστική Συμμόρφωση ενισχύει τους μηχανισμούς ελέγχου, συμβουλεύει καθημερινά σε θέματα εφαρμογής των πολιτικών/διαδικασιών, εκπαιδεύει σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο και τους κανόνες δεοντολογίας, συνεπώς είναι μέρος του συστήματος ESG. Η θέσπιση από τον Ν.4706/2020 του Compliance στις εισηγμένες εταιρείες αποτελεί σημαντική και ουσιαστική εξέλιξη, εφόσον σταδιακά χτιστεί ένα εταιρικό περιβάλλον που στηρίζει και επιδιώκει ουσιαστικά τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και τους κανόνες δεοντολογίας. Η αποτελεσματικότητά του δηλαδή, εξαρτάται από το κατά πόσο η Διοίκηση πιστεύει στο Compliance, τo στηρίζει έμπρακτα και το «προωθεί» εσωτερικά».

Ο κ. Νίκος Δράκος, Πρόεδρος ISACA, σημείωσε ότι «η πανδημία COVID-19 ώθησε τους οργανισμούς να κινηθούν γρήγορα, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και παρέχοντας νέες ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η ανάγκη για επαναξιολόγηση των επιχειρησιακών κινδύνων και οι αυξημένες απαιτήσεις για την ορθή και ασφαλή χρήση της τεχνολογίας αποτελούν συνεχείς προκλήσεις για τους οργανισμούς. Ο στόχος του ISACA είναι η προώθηση της εκπαίδευσης και η συνεχής επιμόρφωση για θέματα τεχνολογίας καθώς και ο προσδιορισμός και η υιοθέτηση προτύπων. Με τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων δεξιοτήτων, μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων σε περιοχές όπως ο Έλεγχος (“CISA –Certified Information Systems Auditor”) και η Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (“CISM-Certified Informatio Security Manager”), προσφέρονται στους επαγγελματίες του χώρου τα απαιτούμενα εφόδια».

Η κα. Πηνελόπη Μηνιάτη, Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε), τόνισε ότι «Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) αντιλαμβανόμενη από πολύ νωρίς ότι η συνεργασία με άλλους Φορείς σε πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί ισχυρότατο όπλο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς και τη διασφάλιση Διαφάνειας και Ακεραιότητας σε όλους τους τομείς της Κοινωνίας, εφαρμόζει μια ολιστική προσέγγιση συμπράττοντας - μεταξύ άλλων - με τις Ανεξάρτητες Αρχές της Χώρας, που δραστηριοποιούνται στα ζητήματα αυτά», συνέχισε επισημαίνοντας ότι «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η εγκληματική δραστηριότητα άλλαξε μορφή μεταφερόμενη από την κοινωνία στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται αυξητική τάση κυρίως στις διαδικτυακές απάτες. Η Δ.Ε.Ε. επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά, επανασχεδίασε και προσάρμοσε τα ήδη υπάρχοντα πρωτόκολλα της, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης και εξέτασης, όπως μοντέλα μηχανικής μάθησης/τεχνητής νοημοσύνης έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις».

Ο κ. Βασίλης Παπακώστας, Επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος τόνισε ότι «Η μεγάλη ανάπτυξη του τομέα της πληροφορικής και η αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στη νέα εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, επέφεραν σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα και εξυπηρετήσεις στην κοινωνία, που αφενός διευκολύνουν την καθημερινότητα, αφετέρου δημιουργούν πεδίο κατάλληλο και για την εμφάνιση μιας νέας μορφής εγκληματικής δραστηριότητας με τη χρήση των τεχνολογιών». Ο κ. Παπακώστας συνέχισε λέγοντας ότι «Ειδικά στην εποχή που διανύουμε η πανδημία του COVID-19 ανάγκασε το δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα αξιοποιώντας την εξ’ αποστάσεως εργασία, τα Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα (Virtual Private Networks – VPN) αλλά και τις διευκολύνσεις που προσφέρονται μέσω διαδικτύου προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια. Στη φετινή έκθεση της Europol, ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 παραμένει ορατός. Καθώς δεν υπάρχει πλέον έγκλημα που να μην είναι δυνατή η τέλεσή του μέσω διαδικτύου, Η επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση που σχετίζεται με την πανδημία έχει επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη μιας σειράς απειλών στον κυβερνοχώρο».

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Φόρουμ παρουσιάστηκε Εικαστική Έκθεση με έργα των μαθητριών και μαθητών που διακρίθηκαν στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο» που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μαθητές και μαθήτριες από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες αποτύπωσαν με δημιουργικό τρόπο (π.χ. έργα ζωγραφικής, κολάζ, αφίσα, βίντεο, δοκίμιο, ποίημα) αξίες όπως η διαφάνεια, η αλήθεια, ο σεβασμός, η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη. Συνολικά, στον Διαγωνισμό συμμετείχαν 217 μαθητές με 157 έργα συνολικά, ενώ εκπροσωπήθηκαν 37 σχολεία από ολόκληρη τη χώρα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Φόρουμ στον παρακάτω σύνδεσμο https://aead.gr/1st-integrity-forum/