Περισσότεροι από 180 επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή Ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με θέμα: «Χαρτογραφώντας τον ρόλο των ελεγκτικών φορέων στην υλοποίηση του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης SDG 16» με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών του δημοσίου τομέα, καθώς και της κοινωνίας ευρύτερα αναφορικά με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης – Sustainable Development Goals (SDGs) και ιδιαίτερα του Στόχου 16 «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί Θεσμοί» που σχετίζεται άμεσα με τον ρόλο και την αποστολή της Αρχής.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος από τον Ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, Κατερίνα Δράκου.

Συμμετείχαν με εισηγήσεις τους:

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, κ. Θανάσης Κοντογεώργης παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες των κυβερνητικών πολιτικών και τη σύνδεσή τους με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενόψει της επικείμενης υποβολής της Ελληνικής Εθελοντικής Έκθεσης Αξιολόγησης σε σχέση με την Agenda 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο High-Level Political Forum των Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο η Γενική Γραμματεία Συντονισμού επεξεργάζεται την Έκθεση, ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι τον Απρίλιο του 2022 θα ολοκληρωθεί το περιεχόμενο στης Έκθεσης ύστερα από διαβούλευση, τα συμπεράσματα της οποίας θα συμπεριληφθούν στο κείμενο. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στα Ηνωμένα Έθνη τον Ιούλιο του 2022. Θα είναι κυρίως απολογιστική της περιόδου 2018-2021, συμπεριλαμβάνοντας ωστόσο και βασικό προγραμματικό σχεδιασμό.

Ο κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, Πρόεδρος, Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αναφερόμενος στις καλές πρακτικές της «Αρχής» σε συνάρτηση με τον Στόχο-16 «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί», μεταξύ άλλων μίλησε για τη δυνατότητα της Α΄ Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) να διατάσσει την απαγόρευση της κινήσεως λογαριασμών, τίτλων, χρηματοοικονομικών προϊόντων ή το άνοιγμα θυρίδων ή την απαγόρευση μεταβιβάσεως ή εκποιήσεως οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 42 του ν.4557/2018, αποστερεί από τις εγκληματικές οργανώσεις τους πόρους να συνεχίσουν την δράση τους, να στρατολογήσουν νέα μέλη και εν τέλει αφαιρεί το κίνητρο της εγκληματικής τους συμπεριφοράς. Το εγκληματικό προϊόν δεσμεύεται και παραδίδεται ακέραιο στην Δικαιοσύνη, η οποία έχει τον τελικό λόγο.

Ο κ. Δημήτριος Λουκόπουλος, Αστυνομικός Διευθυντής, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας παρουσίασε τις δράσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, και των επιχειρησιακών της προτεραιοτήτων που συνδέονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναλύοντας τις ειδικότερες δράσεις που υπηρετούν τον Στόχο 16 «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί Θεσμοί», μέσω ενδεικτικής παρουσίασης υποθέσεων διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και δράσεων που υπηρετούν τους Στόχους 3 «Καλή υγεία και ευημερία» και 8 «Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη» μέσω παροχής στατιστικών στοιχείων υποθέσεων λαθρεμπορίου καπνικών και αλκοολούχων προϊόντων και προστασίας κοινωνικής ασφάλισης.

Ο κ. Χαράλαμπος Πλατιάς, Επίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, αναφερόμενος στον Στόχο 16 «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί Θεσμοί» τόνισε ότι, αποτελεί έναν ιδιαίτερα σύνθετο στόχο, που αφορά πολλές διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης κοινωνίας και ανάπτυξης. Οι λύσεις, όπως ανέφερε ο κ. Πλατιάς, θα πρέπει να αναζητηθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, που αφορά θεμελιακές προϋποθέσεις και επιλογές της ανάπτυξης. Όπως είπε «Το Πανεπιστήμιο έχει ένα σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και οργάνωση της γνώσης για τα ζητήματα, στη στήριξη της πολιτικής και διακυβέρνησης, αλλά και στην εκπαίδευση των πολιτών. Ως ένα πανεπιστήμιο κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε αυτή την προσπάθεια»

Ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Άγγελος Μπίνης, αναφέρθηκε στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης λέγοντας ότι «έχουν σκοπό να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και σκεφτόμαστε το σύστημα διακυβέρνησης, όχι μόνο στους φορείς του δημόσιου τομέα. Χρειάζεται να δώσουμε έμφαση στην απόδοση και στην υιοθέτηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου αλλά και διαχείρισης κινδύνου, χρειάζεται να ενισχύσουμε τα επαγγελματικά μας δίκτυα και να αναπτύξουμε τις ικανότητες των δημόσιων οργανισμών αλλά και των επαγγελματιών της διοίκησης με καινούργιες δεξιότητες και μεθοδολογίες. Ο κ. Μπίνης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Αρχής που έχουν επίκεντρο τη δημιουργία αποτελεσματικών δημόσιων οργανισμών με έμφαση στην ενίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας και ακεραιότητας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διεξήχθη ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «mentimeter» με τα αποτελέσματα να τροφοδοτούν μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ομιλητών (επισυνάπτονται τα αποτελέσματα).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την Ημερίδα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=eSxjp2nk4iE