Ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Άγγελος Μπίνης συμμετείχε στην τελική συνδιάσκεψη του Προγράμματος «Τεχνικής Βοήθειας για την Καλή Διακυβέρνηση στην Ελλάδα- Μέρος ΙΙ Υποστήριξη για την ανάπτυξη της Διαδημοτικής Συνεργασίας», το οποίο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για την Καλή Διακυβέρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REGORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κύριος στόχος είναι η ενδυνάμωση της ικανότητας των δήμων προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, ειδικότερα μέσω της δημιουργίας σχημάτων διαδημοτικής συνεργασίας.

Αποτέλεσμα του προγράμματος είναι το Εγχειρίδιο Διαδημοτικής Συνεργασίας, ένας πρακτικός οδηγός προς τους δήμους με κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση της Διαδημοτικής Συνεργασίας.

Η ΕΑΔ ως συνδικαιούχος του προγράμματος παρείχε τεχνογνωσία σχετικά με την εφαρμογή της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ μέσω σεμιναρίων και εργαστηρίων οι εκπρόσωποι των δήμων είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο κ. Μπίνης αναφέρθηκε στη σημαντική ευκαιρία που δίνεται με αφορμή τη ψήφιση του νομοσχεδίου ν.4795/2021. να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στους δήμους της χώρας, και μίλησε για τη σημασία της από κοινού προσπάθειας όλων των φορέων (Υπ. Εσωτερικών, Ελεγκτικό Συνέδριο, ΚΕΔΕ, ΕΕΤΑ, Ινστιτούτο Περιφερειακής ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου) με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την εξεύρεση πρακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων.