Θέμα: Επίσκεψη του Διοικητή της ΕΑΔ στη Βουλγαρία στο πλαίσιο συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Ο Διοικητής της ΕΑΔ, κ. Άγγελος Μπίνης επισκέφθηκε τη Σόφια στις 25 και 26 Αυγούστου, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Βουλγαρικής Δημοκρατίας, κ. Ρούμεν Ράντεφ, τον υπηρεσιακό Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Γιανάκι Στοΐλοφ και τον επικεφαλής της Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς στη Βουλγαρία, κ. Σωτίρ Τσατσάροφ. Στις εργασίες συμμετείχε και ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), καθηγητής Σπυρίδων Φλογαΐτης.

Στο πλαίσιο των συνομιλιών του, ο Διοικητής της ΕΑΔ παρουσίασε την οργανωτική δομή και τους βασικούς πυλώνες λειτουργίας της Αρχής, ενώ ανέπτυξε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (NACAP 2022-2025). Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διήμερη επίσκεψη του κ. Μπίνη, υλοποιήθηκαν δράσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των δύο χωρών, σε θέματα πρόληψης και διερεύνησης φαινομένων διαφθοράς. Οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους, με την υπογραφή Συμφώνου που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις.