Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας,  το χρονικό διάστημα 1-30.9.2022 διενήργησε ελέγχους σε εκατόν εβδομήντα ένα (171) επιχειρήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά με αντικείμενο την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Διαπιστώθηκαν δώδεκα (12) παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 5.900€.

Συγκεκριμένα:

  • Στον Δήμο Ζωγράφου επιβλήθηκαν:  δύο (2) πρόστιμα ύψους 1.000€ σε υπεύθυνους διαχείρισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος (2x500€)
  • Στον Δήμο Κορυδαλλού επιβλήθηκε:  ένα (1) πρόστιμο ύψους 500€ σε υπεύθυνο διαχείρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ύπαρξη σταχτοδοχείων στον εσωτερικό του χώρο
  • Στον Δήμο Γλυφάδας επιβλήθηκαν:  ένα (1) πρόστιμο ύψους 100€ σε καπνιστή εντός εσωτερικού χώρου (2x100€) και ένα (1) πρόστιμο ύψους 2.000€ στον υπεύθυνο διαχείρισης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ανοχή σε καπνιστή (1x100€, 1x000€ χώρος > 100τμ)
  • Στη Θεσσαλονίκη  επιβλήθηκαν: ένα (1) πρόστιμο ύψους 500€ σε υπεύθυνο καταστήματος τυχερών παιχνιδιών για την ύπαρξη σταχτοδοχείων στον εσωτερικό του χώρο, ένα (1) πρόστιμο ύψους 100€ σε καπνιστή εντός εσωτερικού χώρου και ένα (1) πρόστιμο ύψους 500€ στον υπεύθυνο διαχείρισης του καταστήματος τυχερών παιχνιδιών για την ανοχή σε καπνιστή (1x100€, 1x500€)
  • Στα Χανιά επιβλήθηκαν: ένα (1) πρόστιμο ύψους 500€ για την ύπαρξη σταχτοδοχείων στον υπεύθυνο της  δημόσιας υπηρεσίας
  • Στο Ρέθυμνο (25.9.2022) επιβλήθηκαν: δύο (2) πρόστιμα ύψους 200€ σε υπαλλήλους που κάπνιζαν και ένα (1) πρόστιμο ύψους 500€ για την ύπαρξη σταχτοδοχείων και ελλιπή σήμανση στον υπεύθυνο της δημόσια υπηρεσίας.