Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με στελέχη της Ελληνικής και της Δημοτικής Αστυνομίας, το χρονικό διάστημα 1-31.7.2022 διενήργησε ελέγχους σε διακόσιες τριάντα πέντε (235) επιχειρήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σαλαμίνα και Σητεία με αντικείμενο την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Διαπιστώθηκαν δέκα τέσσερις (14) παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 11.500€

Συγκεκριμένα:

 • Στον Δήμο Νέας Σμύρνης επιβλήθηκαν:
 • τρία (3) πρόστιμα ύψους 3.000€ σε υπεύθυνους διαχείρισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος. (1x000€ σε χώρο >100 τ.μ, 2x500€ σε χώρο <100 τ.μ)
 • Στον Δήμο Αθηναίων (Κολωνάκι) επιβλήθηκε:
 • ένα (1) πρόστιμο ύψους 500€ σε υπεύθυνο διαχείρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος.
 • Στο Δήμο Περιστερίου επιβλήθηκαν:
 • δύο (2) πρόστιμα ύψους 1.000€ σε υπεύθυνους διαχείρισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος (2x500€)
 • Στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού επιβλήθηκε:
 • ένα (1) πρόστιμο ύψους 500€ σε υπεύθυνο διαχείρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος.
 • Στο Δήμο Κηφισιάς επιβλήθηκαν:
 • δύο (2) πρόστιμα ύψους 1.000€ σε υπεύθυνους διαχείρισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος (2x500€)
 • Στον Δήμο Αθηναίων ( περιοχή Μετς) επιβλήθηκαν:
 • ένα (1) πρόστιμο ύψους 2.000€ σε υπεύθυνο διαχείρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος (χώρος >100 τ.μ.)
 • ένα (1) πρόστιμο ύψους 2.000€ σε υπεύθυνο διαχείρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ύπαρξη σταχτοδοχείων στον εσωτερικό του χώρο (χώρος >100 τ.μ.)
 • Στον Δήμο Σαλαμίνας επιβλήθηκαν:
 • τρία (3) πρόστιμα ύψους 1.500€ σε υπεύθυνους διαχείρισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος (3x500€)