Σήμερα ολοκληρώνεται ένας κύκλος τριών ετών από τη δημιουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), μιας διαρθρωτικής μεταρρύθμισης για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή από δημοσίους υπαλλήλους.

Προσωρινή Διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αναλαμβάνει εκ του νόμου η Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου, μετά την αποχώρηση του κ. Άγγελου Μπίνη από τη θέση του Διοικητή της Αρχής, λόγω αποδοχής διορισμού, κατόπιν επιτυχίας σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, σε θέση εργασίας φορέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κα. Α. Ρογκάκου έχει υπάρξει στέλεχος της Αρχής από την ίδρυσή της με πολυετή εμπειρία στους φορείς ελέγχου που συγχωνεύθηκαν στην ΕΑΔ.

Η ΕΑΔ αξιοποιώντας το έργο που έχει ήδη ολοκληρώσει, καθώς και την θετική αποδοχή και αναγνώριση που απολαμβάνει σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, συνεχίζει τη δράση της με την ίδια ένταση, διάθεση και επαγγελματισμό στη βάση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025 (ΕΣΣΚΔ 2022-2025), που εγκρίθηκε και επίσημα με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ 19, ΦΕΚ Α΄ 138/13.7.2022) , με δράσεις που αφορούν και στους τρεις επιχειρησιακούς πυλώνες της Αρχής α) Διενέργεια Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, β) Πρόληψη γ) Δράσεις Ευαισθητοποίησης της Κοινωνίας, με στόχο την βελτίωση των μηχανισμών λογοδοσίας και διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.