Περισσότεροι από 150 επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή Ημερίδα που διοργάνωσε η ΕΑΔ με τίτλο: «Το Μέλλον των νέων στην Ευρώπη- Διαφάνεια και Κράτος Δικαίου». Στόχος της Ημερίδας ήταν να αναδειχθούν ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς να αναδειχθούν οι θέσεις και οι αντιλήψεις των νέων για θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας και το ευρωπαϊκό μας μέλλον.

Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε η κα. Αναστασία Σωτηροπούλου, Νομική Συνεργάτης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στην καταπολέμηση της διαφθοράς τονίζοντας ότι οι πολίτες λόγω της αριθμητικής τους υπεροχής και της πολυδιάστατης συμμετοχής τους μπορούν να γίνουν μέρος της λύσης, υπογράμμισε τον ρόλο των νέων στην αντιμετώπιση του φαινομένου και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της ΕΑΔ για ευαισθητοποίηση μαθητών και μαθητριών στις αξίες της ακεραιότητας, της λογοδοσίας, του σεβασμού, της δικαιοσύνης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με αναφορά στον πρόσφατο 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό με θέμα Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο τον οποίο διοργάνωσε η ΕΑΔ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, πρότεινε την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών για τη συμμετοχή των νέων στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της ακεραιότητας.

Στη συζήτηση συμμετείχαν με τοποθετήσεις τους:

Η κα. Βασιλική Νικολοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας, Γ.Γ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, επεσήμανε ότι «Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,  Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) σχεδιάζει μέτρα πολιτικής για τη Νεολαία που προωθούν και διευκολύνουν τη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ότι όλοι οι νέοι θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να μπορούν να απολαμβάνουν ποιότητα στη ζωή και την εργασία. Η πολιτική για τη Νεολαία είναι ένας τομέας που στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχής και της ισότιμης πρόσβασης στις ευκαιρίες, σε συνέργεια με άλλες πολιτικές, όπως αυτές στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης. Απώτερος στόχος είναι να υποστηριχθούν οι  νέοι και οι νέες προκειμένου να γίνουν πρωταγωνιστές των δικαιωμάτων τους και να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Ο Ευρωβουλευτής κ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος, κατά την τοποθέτησή του εστίασε στην ανάγκη προαγωγής της διαφάνειας ως εγγύηση της δημοκρατίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως χαρακτηριστικά είπε «η δημοκρατία είναι ευαίσθητο πολίτευμα και βασίζεται στη λαϊκή συμμετοχή, στην ελεύθερη έκφραση, στην ισονομία όλων των πολιτών. Η δημοκρατία όμως στηρίζεται κυρίως στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς όσους διεκδικούν να καταλάβουν δημόσια αξιώματα, στην εμπιστοσύνη πως η άσκηση της εξουσίας ασκείται προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος αλλά και στην εμπιστοσύνη προς τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών της πολιτείας. Δημοκρατία χωρίς εμπιστοσύνη δεν υπάρχει, καθώς οι δημοκρατικές πολιτείες είναι εθελοντικές συνενώσεις και δεν λειτουργούν με τη βία και τον καταναγκασμό. Όταν οι πολίτες απολέσουν την εμπιστοσύνη τους προς τη δημοκρατία και καταφύγουν στη βία οδηγούμαστε στην οχλοκρατία. Αν οι πολίτες επιλέξουν να καταφύγουν στην αδιαφορία για τα κοινά και τη λειτουργία της πολιτείας, τότε η δημοκρατία και οι θεσμοί της εκφυλίζονται και οδηγούμαστε στην κυριαρχία των πολιτικών και οικονομικών ολιγαρχών ή στην επιβολή εξωθεσμικών λύσεων. Η Δημοκρατία μπορεί να διασωθεί. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη των πολιτών και η ενεργή συμμετοχή τους. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται με την ύπαρξη της διαφάνειας, όπως σε όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις».

Ο κ. Θεόδωρος Γεωργακόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιεχομένου, διαΝΕΟσις αναφερόμενος στην προσπάθεια που γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου από το πολιτικό προσωπικό και τις κοινωνικές δυνάμεις να αφουγκραστούν, να καταλάβουν και να χαρτογραφήσουν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της νεολαίας, ώστε να μπορούν να δώσουν λύσεις για τις καλύτερες προοπτικές της εξέλιξής τους, σημείωσε ότι « από τη δική μας πλευρά ως ερευνητικός μηχανισμός που έχει ως στόχο να διατυπώνει προτάσεις για την ανάπτυξη και τη κοινωνική συνοχή στη χώρα μας, μελετάμε το συγκεκριμένο θέμα μέσα από μια σειρά ερευνών που έχουν πολλές φορές σύνθετα ή αντιφατικά αποτελέσματα.     

Ο κ. Φίλιππος Καμάρης, Στέλεχος Διοίκησης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Γραφείο Αθηνών), ανέφερε ότι «Στο Ευρωβαρόμετρο του Νοεμβρίου 2021, οι ‘Έλληνες απάντησαν ότι το Κράτος Δικαίου οφείλει να είναι η κύρια αξία προς υπεράσπιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 39% -το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ. Αυτό αντανακλά και το εντεινόμενο ενδιαφέρον των ευρωβουλευτών: Ψηφίσματα Ολομέλειας για το Κράτος Δικαίου, υιοθέτηση του συναφούς Κανονισμού Αιρεσιμότητας για την εκταμίευση κοινοτικών κονδυλίων, και συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων από την επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών - και τις ομάδες εργασίας της.

Ο κ. Ξενοφώντας Κοντιάδης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συντονισμού Δικαίου, σημείωσε ότι «Οι νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον από τις κρίσεις που πλήττουν την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευρωπαϊκή ιδέα αποτελούν ένα καταφύγιο για τους λαούς της Ευρώπης. Έχει σταθεί η Ευρώπη στο ύψος των περιστάσεων μπροστά στις επάλληλες απειλές; Η ιστορία έχει επιβεβαιώσει ότι η Ευρώπη προχωράει μέσα από τις κρίσεις που αντιμετωπίζει. Συχνά όμως οι αντιδράσεις της είναι αργές και ανεπαρκείς. Ιδίως για τους νέους, το δημοκρατικό και το κοινωνικό έλλειμμα της Ευρώπης, βιώνονται με τρόπο τραυματικό.

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS) της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Δημοσθένης Αβαρκιώτης, ο οποίος μίλησε για τον  ρόλο και τη λειτουργία της ΕΑΔ ως υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης (Anti-Fraud coordination service- AFCOS) στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό περιέγραψε τις αρμοδιότητες  της υπηρεσίας  και τις  σχέσεις της με τα εθνικά και ενωσιακά όργανα, προκειμένου να υπάρχει  διαφάνεια στη διαχείριση των ενωσιακών πόρων.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Σταύρος Αριστείδης Σαμουηλίδης

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συζήτηση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=QDdLR6OYrLc