Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία και στελέχη του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, διενήργησε το διάστημα 18 - 30.4.2022 ελέγχους σε εκατόν ογδόντα (180) επιχειρήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Σέρρες, Βόλο, Καλαμαριά και Ρέθυμνο, με αντικείμενο την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Διαπιστώθηκαν δέκα πέντε (15) παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 8.500€ στην Αττική.

Συγκεκριμένα:

  • Στους Δήμους Αθηναίων (Σύνταγμα-Μοναστηράκι), Γλυφάδας και Πειραιά επιβλήθηκαν:
  • πέντε (5) πρόστιμα ύψους 500€ σε πελάτες που κάπνιζαν σε εσωτερικό χώρο Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (5x100€)
  • τρία (3) πρόστιμα ύψους 3.000€ σε υπεύθυνους διαχείρισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για ανοχή σε καπνιστές (2x500, 1x000 για 3η φορά υποτροπή)
  • τέσσερα (4) πρόστιμα ύψους 2.000€ σε υπεύθυνους διαχείρισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος (4x500€)
  • δύο (2) πρόστιμα ύψους 2.500€ σε υπεύθυνους διαχείρισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για ελλιπή ανάρτηση σήμανσης απαγόρευσης καπνίσματος στον εσωτερικό τους χώρο (1x500, 1x000€ για χώρο >100 τ.μ.)
  • ένα (1) πρόστιμο ύψους 500€ σε υπεύθυνο διαχείρισης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για ύπαρξη σταχτοδοχείων στον εσωτερικό χώρο.