Γραφείο Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Μετακλητοί Υπάλληλοι σε θέση συνεργάτη

  • Σωτηροπούλου Αναστασία
  • Σαλαμούρα Ελευθερία
  • Γκαβάκος Ηλίας
  • Σκλαβόλια Ευαγγελία

 

Γραφείο Προέδρου και Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Μετακλητοί Υπάλληλοι σε θέση συνεργάτη

  • Αγγελάκη Βεατρίκη Μαρία
  • Παρασκευοπούλου Κόλλια Μαρία