Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Ειδ. Φορέα: 1007-803-0000000 «Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής “Εθνική Αρχή Διαφάνειας” που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών» κατά την περίοδο 01/01/2021 - 31/01/2021

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΕΑΔ (αρχείο pdf)
Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΕΑΔ (αρχείο Excel)