Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διοργανώνουν ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας», το οποίο θα ξεκινήσει ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΊΟΥ 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.